Privacyverklaring

Wij behandelen je gegevens zorgvuldig en zorgen ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

Stichting Buitengewoon Almere, gevestigd aan Mauritiusstraat 52, 1339 RK Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Korte uitleg
Op deze pagina leggen we uit welke gegevens wij verwerken en waarom. Samengevat gaat het om het volgende:

We willen je zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij een aantal gegevens van je nodig. We delen jouw gegevens niet met derden, tenzij wij daar vanwege wetgeving toe verplicht zijn, of om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. Verder nemen wij passende beveiligingsmaatregelen door te werken met beveiligde verbindingen.

Persoonsgegevens die we verwerken

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Doel van de gegevens die wij verwerken

 • Het afhandelen van jouw donatie
 • Je te kunnen bellen, e-mailen, whats’appen of sms-en
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Kortom, bovenstaande gegevens verwerken wij in het kader van de overeenkomst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming
We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren minimaal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
We verkopen jouw gegevens niet aan derden. We verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Buitengewoon Almere blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies
Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Partners
We werken samen met een aantal partners. Het is mogelijk dat je persoonsgegevens met jouw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen t.b.v. de dienstverlening aan jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Buitengewoon Almere. Je mag ook bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je bewaren, in een computerbestand naar je toe te sturen, of aan een andere door jou te noemen organisatie te sturen.

Richt je verzoek aan info@buitengewoonalmere.nl
Vermeld daarbij de reden van je verzoek, bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Je kunt ook mailen om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, of om je toestemming in te trekken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • Het verkeer tussen uw computer en de server voor de website wordt d.m.v. een SSL certificaat versleuteld
 • Het verkeer tussen de server en onze administratie is ook versleuteld d.m.v. een SSL verbinding
 • Ons netwerkserver is beveiligd via versleuteling.

Neem voor meer informatie over de beveiliging contact met ons op.

Pin It on Pinterest

Share This