Stichting Buitengewoon Almere zamelt lokaal gezonde voedseloverschotten in en stelt deze ter beschikking aan kwetsbare (minimum-) huishoudens in Almere. Op deze manier vormt het voedselverspillingsprobleem de oplossing voor het tekort aan gezond voedsel binnen huishoudens met een klein budget.

Wie zijn we?

Stichting Buitengewoon Almere is sinds juli 2018 een officiële stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn een zelfstandige organisatie met diverse samenwerkingspartners uit zowel de maatschappelijke als ook de commerciële sector, die allemaal hun steentje willen bijdragen aan onze doelstellingen.

Onze doelstellingen volgens onze statuten:  Enerzijds: het verweven van circulaire economie met armoede beleid. En anderzijds: het zorgen voor een afname van voedseloverschotten/voedselverspilling en tevens het zorgen voor een toename van de zelfredzaamheid van de minimum huishoudens. En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Bij Buitengewoon Almere werken we allen geheel vrijwillig en belangeloos. Onze vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de samenleving en ons gemeenschappelijke doel. De leden van het besturen ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Wat doen we?

Wij verzamelen dagelijks lokaal verse voedseloverschotten en stellen deze ter beschikking aan kwetsbare Almeerse (minimum-) huishoudens, die onze ondersteuning goed kunnen gebruiken. Wij zetten ons in voor mensen die onvoldoende middelen hebben om rond te komen. Wij streven naar een groenere wereld.

Lees meer >

 

Gezinnen per week

Mensen per gezin

Maaltijden per week

Vrijwilligers

Help mee

Wij hebben jouw donatie hard nodig. Je kunt ons helpen door éénmalig of periodiek een bedrag over te maken. Alvast bedankt!

Wij bedanken onze samenwerkingspartners

Aeres Mbo Almere, Aeres Hogeschool Almere, Autobedrijf Zilverstam, Autoplaza Hotwheels, Bakkerij Johan Borsch, DIKS Autoverhuur, Dimensio, FlevoCampus, Gemeente Almere, Groen en Meer, Echnaton, Helen Parkhurst, Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen, Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere, Jumbo Supermarkten, Kwintes, Leger Des Heils, Onze Volkstuinen, Philadelphia Zorg, GGZ, Politie Almere, Ultimum, Rabobank Almere, Sedney Grafisch Buro, Staatsbosbeheer, Stichting Stad & Natuur, Stichting De Schoor, Tomingroep, Valentien Geerdes Advocaten Almere, Vereniging Bedrijfskring Almere, Vereniging Flevofood, VMCA, Ymere, Wijkteams Almere, Windesheim, WP Provider en vele anderen.

Recente berichten

Een overzicht… wist-je-datjes

Deze week, de week van de “Circulaire Economie”, hebben we voor jullie een trots overzichtje gemaakt met …Wist-je-datjes: ?Gezinnen met een kleine portemonnee eten vaak minder gezond; ?Wij ondersteunen deze gezinnen met dagelijks vers gezonde voedseloverschotten; ?Gezond Eten Geeft Gezonde Energie; ?Wij gunnen iedereen gezond vers eten!! ?Door ons Gezond Eten dragen we bij aan […]

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This